LEGEA 302 DIN 2004 ACTUALIZATA 2013 PDF

Resurselor Umane “Investeşte în oameni!” 1 . Prin decretul-lege din , învăţământul public devenea un drept egal pentru toţi cetăţenii, organizat , p. 9 Începând cu anul , în toate instituţiile de http:// (accesat la 3 februarie ). / on execution of sentences, educational measures and other measure . / on the international judicial cooperation in criminal matters (Legea. (/C E/01) actualizeze cadrul legislativ în vigoare, propunând, la 15 noiembrie , coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative gada septembra Regula par kredītreitingu aģentūrām (OV L , Reglamento (CE) n° / del Parlamento Europeo y del.

Author: Kazilrajas Nimi
Country: El Salvador
Language: English (Spanish)
Genre: Technology
Published (Last): 27 April 2010
Pages: 94
PDF File Size: 9.38 Mb
ePub File Size: 7.37 Mb
ISBN: 924-3-19800-661-2
Downloads: 75931
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kasida

Propunere legislativa privind combaterea si prevenirea actelor cu caracter pedofil si actualizta infractiunilor contra libertatii si integritatii sexuale ale persoanelor. Propunere legislativa privind transmiterea unor bunuri imobile dezafectate din domeniul privat al statului si administrarea autoritatii publice centrale in proprietatea privata a autoritatilor administratiei publice locale.

Propunere legislativa pentru legsa si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. Propunere legislativa privind organizarea si functionarea Consiliului National pentru Competitivitate. Propunere legislativa pentru modificarea Diin de urgenta a Guvernului nr. Proiect de Lege pentru Mamele Eroine privind indemnizatia viagera pentru mamele care au nascut si crescut 3 copii sau mai mult de 3 copii.

Propunere legislativa pentru completarea Legii audiovizualului nr. Propunere legislativa privind modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.

  CCNA WIRELESS 640-722 IUWNE QUICK REFERENCE PDF

Proiect de Lege pentru modificarea si actualizxta Legii dialogului social nr. Proiect don Lege privind modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. Proiect de Lege privind modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.

Propunere legislativa de modificare si completare a Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. Propunere legislativa privind vanzarea spatiilor proprietate privata a statului, aflate in administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale, inchiriate asociatiilor sau fundatiilor. Propunere legislativa privind instituirea Centrelor Comunitare Romanesti in strainatate.

Dovada Renuntarii La Cetatenia Romana 1990

Proiect de Lege privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite. Proiect de Lege privind modificarea si completarea Legii nr. Propunere legislativa pentru completarea Legii nr. Proiect de Lege privind reglementarea activitatii de voluntariat in Romania.

Legea / cu privire la actele de stare civila, republicata

Proiect de Lege privind sprijinul acordat copiilor si tinerilor din mediul rural pentru continuarea studiilor liceale si profesionale. Propunere legislativa pentru modificarea si completarea articolului 1 din Ordonanta Guvernului nr. Propunere legislativa pentru modificarea si 2040 Legii nr. Propunere legislativa pentru modificarea art. Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.

Propunere legislativa pentru completarea Legii Educatiei Nationale nr. Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.

STRUCTURE OF THE PARLIAMENT OF ROMANIA

Proiect de Lege pentru modificarea art. Propunere legislativa privind organizarea si exercitarea profesiei de dietetician. Propunere legislativa pentru completarea Legii educatiei nationale nr. Propunere legislativa pentru abrogarea Legii nr. Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei nr. Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.

  CVAT LIPE NA BALKANU KNJIGA PDF

Propunere legislativa pentru modificarea alin. Proiect de Lege pentru completarea art. Propunere legislativa privind modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.

Proiect de Lege pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. Propunere legislativa privind modificarea Legii cadru nr. Propunere legislativa pentru completarea art. Proiect de Lege privind declararea zilei de 21 martie ca Sarbatoarea Sosirii Primaverii pentru membrii minoritatii tatare turco-musulmane din Romania – denumita Nawrez.

Proiect de Lege pentru modificarea si completarea alin. Propunere legislativa privind organizarea si exercitarea profesiei de medic veterinar. Proiect de Lege pentru “Inocenta Copilariei” privind interzicerea cursurilor de educatie sexuala in invatamantul prescolar, primar si gimnazial, fara acordul scris al parintilor sau tutorelui.

Proiect de Lege pentru declararea zilei de 24 ianuarie ca zi de sarbatoare legala. Lege cadru privind statutul cetatenilor Republicii Moldova pe teritoriul Romaniei.

Propunere legislativa privind interzicerea cultivarii si importului Organismelor Modificate Genetic OMG si interzicerea importului, productiei si comercializarii produselor care contin Organisme Modificate Genetic OMG.